afghantravel ad
afghantravel ad
کد خبر: 1737

صادرات ۴۴۰۰ تُن فرآورده‌های کشور از راه دهلیزهوایی

صادرات ۴۴۰۰ تُن فرآورده‌های کشور از راه دهلیزهوایی , افغان تراول afghantravelaf

دفتر مشاور رییس‌جمهور در امورمالی و بانکی، می‌گوید که تا کنون بیش از ۴۴۰۰ تُن فرآورده‌های افغانستان از راه دهلیزهای هوایی به خارج صادر شده‌اند و قرار است تا پایان امسال، این رقم به پنج هزارتُن برسد.

بربنیاد اطلاعات این دفتر، بهای این مقدار صادرات به هشتاد میلیون دالر رسیده‌است و قرار است تا یک ماه دیگر این مقدار به صدمیلیون دالر برسد.

سمیر رسا، مسؤول ارتباط دفتر رییس‌جمهور در امورمالی و بانکی دراین باره گفت: «در حال حاضر، ما روی افزایش پروازها کار می‌کنیم که با شرکت‌های دیگر هوانوردی هم به توافق برسیم تا تعداد پروازها بیشتر شود و همین گونه روی بسته بندی و پروسس کالاها در داخل کشور که ما بتوانم با استندردهای جهانی کالاهای خودرا بیشتر صادر بکنیم.»

از سویی هم، اتاق تجارت و صنایع، بکارشدن دهلیزهای هوایی را برای افزایش صادرات فرآورده‌های کشاورزی کشور بسیار سودمند می‌داند و می‌گوید که با صادرشدن فرآورده‌ها از راۀ این دهلیز تا پنجاه درصد ارزش آن افزایش میابد.

خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع می‌افزاید: «مفاد آن به دهقان هم رسیده است بخاطری‌که تجار جنس را خریده است و در آنجا آن را به نرخ بلند و به فایده فروخته است و در بازار هم قیمت جنس بالا رفته است و حتا قیمت جنس در مارکیت و باغ هم بلند رفته است.»

با این همه، شماری از آگاهان اقتصادی، بکارگیری از دهلیزهای هوایی را برای صادرات کالاها، برنامۀ کوتاه مدت می‌دانند و می‌گویندکه در این بخش باید روی توسعه روابط ترانزیتی از راه زمین با جهان نیز کار شود.

حسیب الله موحد، استاد اقتصاد در دانشگاه کابل می‌گوید: «تجارت را ملاحظه بکنیم خصوصأ در ماه‌های اخیر یک رشد خوبی را داشته است که این ناشی از ایجاد دهلیزهای هوایی بوده ولی در کوتاه مدت می‌‎تواند یک دست آورد باشد ولی در طویل المدت نمی‌تواند یک راهگشای اساسی که بتواند افغانستان را بسوی خودکفایی رهنمایی بکند یک استراتیژی خوب باشد.»

بکارگیری از دهلیزهای هوایی یکی از برنامه‌های حکومت وحدت ملی برای رسیدن کالاها در زمان کم به بازارهای جهانی است. تا کنون هشتاد درصد هزینه‌های انتقال کالاها در این برنامه به گونۀ سب سایدی از سوی حکومت پرداخت می‌شود.

بربنیاد اطلاعات داده شده، تا کنون بیش از سه میلیون دالر تنها برای هزینه‌های انتقال کالاها از راه دهلیزهای هوای از سوی حکومت و بخش خصوصی پرداخت شده است.


نویسنده: علی سلطانی هروی

اخبار_رشد_توسعهافغانستان_توسعه

شما اولین دیدگاه را ثبت نمایید.

ثبت دیدگاه شما

afghantravel ad afghantravel ad