تورها


PKG05 تور افغانستان گردی ( هرات ـ کابل ـ مزارشریف ـ بامیان ـ نورستان) Travel To Afghanistan

تاریخ حرکت: ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ مبدأ: ایران / مشهد مقصد: Afghanistan / هرات ـ کابل ـ بامیان ـ نورستان مدت اقامت: 14Nights and 15Days
ادامه

تور افغانستان گردی PKG04 هرات باستان ـ کابل و مزار شریف

تاریخ حرکت: ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ مبدأ: ایران / مشهد مقصد: Afghanistan / هرات ـ کابل ـ مزار شریف مدت اقامت: 6Nights and 7Days
ادامه

Afghanistan Tours, Travel to Afghanistan, Herat Tour and Afghan Travel

تاریخ حرکت: ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ مبدأ: Europe and America / All cities مقصد: Afghanistan / Herat مدت اقامت: 2 nights and 3 days
ادامه

تورهای تخصصی سفر به قطب صنعت و تجارت افغانستان؛ ولایت هرات

تاریخ حرکت: ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ مبدأ: ایران / مشهد مقصد: افغانستان / هرات مدت اقامت: 3 شب و 4 روز بعلاوه زمان رفت و برگشت
ادامه

تورهای هرات گردی؛ مهد فرهنگ و تمدن، قطب صنعت و تجارت افغانستان

تاریخ حرکت: ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ مبدأ: ایران / مشهد مقصد: افغانستان / هرات مدت اقامت: 3 شب و 4 روز بعلاوه زمان رفت و برگشت
ادامه