تورهای هرات گردی؛ مهد فرهنگ و تمدن، قطب صنعت و تجارت افغانستان

تاریخ حرکت: ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ مبدأ: ایران / مشهد مقصد: افغانستان / هرات مدت اقامت: 3 شب و 4 روز بعلاوه زمان رفت و برگشت
ادامه