اولین تور افغانستان گردی؛ ویژه شهر باستانی هرات

تاریخ حرکت: ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ مبدأ: ایران / مشهد مقصد: افغانستان / هرات مدت اقامت: ۴ شب و ۳ روز بعلاوه ۲ روز رفت و برگشت
ادامه