afghantravel ad
afghantravel ad
کد خبر: 1652

آغاز کاوش های وزارت اطلاعات وفرهنگ دریک تپه تاریخی درننگرهار

آغاز کاوش های وزارت اطلاعات وفرهنگ دریک تپه تاریخی درننگرهار , افغان تراول afghantravelaf

وزارت اطلاعات وفرهنگ کاوش ها را  در یک تپه تاریخی درولایت ننگرهار امروز آغازکرد.
تپه سبز آباد درشهر جلال آباد موقعیت دارد و بنابر گفته های باستان شناسان ، بخشی ازیک شهرکهن خفته درزیر آوار ها است.
تاکنون قدمت این تپه و آثاربجا مانده درآن معلوم نیست اما باستان شناسان وزارت اطلاعات وفرهنگ امیدوار اند درجریان کاوش ها و برون آوردن آثار ، به معلومات بیشتری در این زمینه پی ببرند.
پوهاند محمدرسول باوری معین فرهنگی وزارت اطلاعات وفرهنگ هنگام آغازکاوش ها درتپه تاریخی سبز آباد شهرجلال آباد گفت ” ممکن کاوش های باستان شناسان ما سالها در تپه سبز آباد ادامه یابد اما ما مصمم به دریافت گنجینه های بزرگ تاریخی ازآن هستیم .
درگام نخست کاوش های باستان شناسان برای دوماه ادامه خواهد داشت.
باوری می گوید که این کاوش ها زیر نظر باستان شناسان وزارت اطلاعات وفرهنگ توسط کارگران استخدام شده بومی انجام می شوند.
برای کار کاوش ها درتپه تاریخی سبز آباد ننگرهار سی کارگر ازمیان روستا نشینان برگزیده شده اند.
اورنگ صمیم رییس اطلاعات وفرهنگ ولایت ننگرهار به آژانس باخترگفت: آثاری که از تپه تاریخی سبز آباد بدست می آید ، در سراج العمارت ، بنای تاریخی و زیبای دگر در این ولایت شرقی نگهداری خواهد شد.
قصر تاریخی سراج العمارت واقع در حومه شهر جلال آباد که ازسوی امیر عبدالرحمن خان برای پیش برد زمامداری اش ساخته شده بود، در زمامداری غازی امان الله خان در اثر تنشها به آتش کشیده شد.
این درحالیست که کار ترمیم سراج العمارت ، نیز ادامه دارد.
با این حال باستان شناسان وزارت اطلاعات وفرهنگ می گویند که کار کاوش ها و درآوردن آثار از تپه تاریخی سبز آباد ننگرهار احتمالا  پنج تا هفت سال ادامه خواهد یافت.
این دومین دور از کاوش ها پس از پنجاه وپنج سال در شهر تاریخی ننگرهار است.
پنجاه وپنج سال پیش حکومت وقت افغانستان برای نخستین بار بر شتر تیپه دست به حفریات زد و برای نگهداری آثار آن موزیمی درهمان نواحی ساخت.
آثار بدست آمده از شترتیپه نیز یکی از گنجینه های ارزشمند افغانستان بشمار می آید.
ننگرهار همانند سایر نقاط افغانستان دردرازای تاریخ گواه تمدن های زیادی بوده است ؛ آثار بدست آمده از آن گوایای این مدعاست


نویسنده: علی سلطانی هروی

آثار_آبدات_تاریخی_افغانستاناخبار_نشرات_گردشگری

شما اولین دیدگاه را ثبت نمایید.

ثبت دیدگاه شما

afghantravel ad afghantravel ad