afghantravel ad
afghantravel ad
کد خبر: 735
ولایت فراه ولسوالی لاش و جوین

قلعه لاش و جوین

قلعه لاش و جوین , افغان تراول afghantravelaf

این قلعه نام های متفاوت دارد و ازجمله مکان‌های تاریخی ولایت فاریاب به شمار می‌رود که ساختار آن بیسار قدیمی است و قدامت تاریخی دارد.

قلعه لاش جوین که بنام  قلعه اسپهبد، قلعه سفید دژ، کوه اسپهبد، قلعــه سفید کـوه، اسپهبدکـــوه، قلعـه اصفهبد و سپید دژ یاد شده اســت بعد از جنگ چنگیز مردم جوین آن را بنام لاش یاد می کند و ازجمله آبده های تاریخی ولایت فـراه می باشد که در وزارت اطلاعات و فــــــرهنگ ثبت و راجستر گـــردیده اسـت و از قلعه هــــای بزرگ کشور بشمار می رود که در شمال ولسوالـــی لاش جــــوین ولایت فـــــــراه مــــوقعیت دارد .خــوشبختانه با گــذشـت زمـــان بالای آن آبــــده هــنوز هــــم عظمت و بزرگی آن هــــویداست. این قلعـه بزرگ بخاطــــر موجودیت مـــــواد سفید رنگ کـــــه در اعمار آن کار گــــرفته شـــده بصـــورت سفــید به نظــــرمـــی رســــــد به همـــین اســـاس در کتــب تاریخ بنام (سپید دژ…) یــاد می شود که در کنار رود فراه واقع می باشد ، سمت جنوب آن به رود فـراه متصل است.یکی از عجایب این قلعه تونل است به طــول ۲۰-۲۵ کیلومـتر، در این بـاره ادکادمیسن محمداعظم سیستانی گفته :

(از عجایب دیگر قلعه لاش یکی نقبی است در داخل قلعه که معروف است وقتی دو رأس گاو در آن داخل شده بودند یکی از آنها از حوالی قریه سمور واقع در ۲۰ کیلومتری جنوب غرب لاش از زیر زمینی بر آمده بود.

در داخل این نقب که انسان قد راست می تواند راه برود به سبب تاریکی نمیشود بیش از قدمی به جلو رفت و چون چراغ روشن گردد آنقدر پروانه و شب پره به سر روی انسان خود را میزنند که امکان جلو رفتنی را در آن ناممکن میگرد

  باشندگان این قلعه در زمان جنگ ها و در حین محاصره به هیچ مشکل مواجه نمی شدند زیرا توسط حفر کاریزهای زیر زمینی آب مورد ضرورت باشندگان محصور شده را از رود فــــــــراه به داخــل قلعــه نقــل می دادند و زمانیکه قلعـه محاصـره می شد و وضعیت بسیار اضطراری بود به فاصله های زیاد به دو مسیر مختلف رهـــروهای در زمین حفر شده بود از آنها استفاده می کردند.


آدرس: ولایت فراه، ولسوالی لاش و جوین، قلعه لاش و جویننویسنده:سلطانی هروی

شما اولین دیدگاه را ثبت نمایید.

ثبت دیدگاه شما

afghantravel ad afghantravel ad