afghantravel ad
afghantravel ad
کد خبر: 647

دنده کلیک

دنده کلیک , افغان تراول afghantravelaf

دنده کلیک یک بازی سنتی قدیمی دیگر در میان مردم افغانستان است که در بین جوانان و نوجوانان حتی در بعضی مناطق در بین بزرگسالان نیز مروج است.

این بازی در دشت‌های وسیع، انجام می‌شود و وسایل مورد نیاز این بازی، دو چوب، یکی کوچک و دیگر آن بزرگ می‌باشد که به چوپ کوچک آن کلیک و به بزرگ آن دنده گفته می‌شود.

بازی دنده کلیک، یک بازی گروهی است، که گروه از افراد به دو دسته مساویانه تقسیم می‌شوند و این بازی را انجام می‌دهند؛ اما این بازی میان دو نفر نیز انجام شده می‌تواند.

بازیگران تلاش می کنند با دنده (چوب بزرگ) کلیک (چوب کوچک) را محکم بزند تا به فاصله دور تر از جای که مرکزیت است، پرتاب شود. اعضای تیم دیگر باید چوب کلیک را در دامن شان و یا با دستان شان از هوا بگیرند، در غیر آن صورت مجبور اند با یک نفس (زو) گفته خود را به مرکز بازی برسانند تا امتیاز تیم پرتاب کننده را کم کنند.

بازی دنده کلیک، برای سرگرم ساختن ایجاد شده است و وقت مشخص ندارد. جناح مسابقه می‌توانند در هر موقع که دل شان خواست، این بازی را انجام بدهند.

تعدادی زیاد از افراد دز شهرها و روستاهای افغانستان این بازی را انجام می‌دهند. چون این بازی وسایل مورد نیاز اندک دارد و حتی با دو نفر نیز انجام می‌شود و مردم شهرها به دلیل بیشتر به این بازی ها روی می‌آورند که به باور آنها در دیگر بازی های سنتی افغانستان پرندگان و حیوانات بیشتر اذیت می‌شوند.

بازی دنده کلیک، شبیه بازی کرکت است، که یک گروه توپ می‌زند و گروه دیگر باید توپ را جمع کند. و مانند بازی کرکت، افراد هرگروه به صورت تکی تکی حذف می‌شوند و اگر تمام اعضای گروهی که توپ می‌زنند حذف شوند، جای های هر دو گروه تبدیل می‌شود.


نویسنده:سلطانی هروی

شما اولین دیدگاه را ثبت نمایید.

ثبت دیدگاه شما

afghantravel ad afghantravel ad