تور افغانستان گردی


نخستین تور تخصصی سفر به قطب صنعت و تجارت افغانستان؛ ولایت هرات

تاریخ حرکت: ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ مبدأ: ایران / مشهد مقصد: افغانستان / هرات مدت اقامت: 3 شب و 4 روز بعلاوه زمان رفت و برگشت
ادامه

اولین تور افغانستان گردی؛ ویژه شهر باستانی و صنعتی هرات

تاریخ حرکت: ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ مبدأ: ایران / مشهد مقصد: افغانستان / هرات مدت اقامت: 3 شب و 4 روز بعلاوه زمان رفت و برگشت
ادامه