afghantravel ad
afghantravel ad
کد خبر: 671

هفت سنگ

هفت سنگ , افغان تراول afghantravelaf

هفت یک بازی سنتی و بسیار قدیمی در میان مردم افغانستان است. این بازی خیلی جالب و دیدنی است که علاقه مندان خاص خود را دارد.

بازی طوری است که تعدادی از جوانان و نوجوانان به دو گروه مساویانه تقسیم می‌شوند و هفت سنگ را روی هم‌دیگر می‌چینند.

بعد از چیدن سنگ‌ها روی هم، از فاصله دور تر با توپ سنگ‌ها را نشانه می‌زنند. هر گروه تلاش می‌کند که سنگ‌های کم‌تری فرو بریزد.

پس از برخورد توپ به سنگ‌ها، تیم پرتاپ کننده توپ، باید در مدت زمان بسیار کم، سنگ ها را دوباره روی هم بگذارند.

در جریان گذاشتن سنگ‌ها روی هم، تیم دوم، با توپ افرادی را که سنگ‌ها را روی هم می‌گذارند نشانه می‌گیرد و توپ به هر کدام آنها که برخورد کند بازنده میدان است و از رقابت ها کنار می‌رود.

توپ زدن‌ها ادامه دارد، اگر تیم مهاجم بتواند تا پیش از حذف شدن تمام افرادش سنگ ها روی هم بگذارند برنده میدان اند در غیر این صورت تیم دومی برنده میدان می باشد.


نویسنده:سلطانی هروی

شما اولین دیدگاه را ثبت نمایید.

ثبت دیدگاه شما

afghantravel ad afghantravel ad