afghantravel ad
afghantravel ad
کد خبر: 665

قوچ جنگی

قوچ جنگی , افغان تراول afghantravelaf

قوچجنگی، یک بازی سنتی است که بیشتر در میان باشندگاه شمال افغانستان مروج است. این بازی طوری است که گروهی از جوانان، نوجوانان و حتی کهن‌سالان دور هم جمع می‌شوند و دو قوچ‌ که از قدرت‌مندترین قوج‌هاست جنگ می‌اندازند.

از میان این دو قوچ، هرکدام شان که بازنده میدان شوند، همانجا ذبح می‌شود. بالای این بازی شرط‌‌‌ بندی های نیز از سوی صاحبان قوچ‌ها ویا تماشاچیان صورت می‌گیرد.

در برخی موارد، پول و یا اجناس قیمتی را صاحبان قوچ‌ها ویا تماشاچیان، بالای قو‌چ‌ها شرط بندی می‌کنند و همین دلیل باعث شده است که این بازی، از طرف‌داران ویژه برخوردار باشد.

قوچ‌های که در میدان، برای جنگ دادن آورده می‌شوند، قوچ‌های عادی نیستند. آنها برای مدتی به شکل خاص تغذیه می‌شوند تا برای جنگ آمادگی داشته باشند.

این قوچ‌ها، برعلاوه این‌که تغذیه مناسب می‌شوند، در برخی موارد، آموزش‌های جنگ را نیز از سوی صاحبان شان فرا می‌گیرند.

تا اینکه این قوچ‌ها برای جنگ آماده می‌شوند مدتی را در برمی‌گیرد و در این مدت صاحبان این قوچ‌ها بالای قوچ‌های جنگی شان مصرف زیادی می‌کنند تا برنده میدان شوند.

از سوی دیگر، تعدادی از مردم، این بازی را دوست ندارند به باور آنها قوچ‌جنگی و جنگ دادن دیگر حیوانات و پرنده‌ها به دلیل اینکه آنها اذیت می‌شوند یک کار خوب و سرگرمی سالم نیست.

اما قوچ‌جنگی و جنگ دادن دیگر حیوانات در افغانستان به ویژه در مناطق روستایی این کشور بیسار مروج است.

باشندگان روستاها، برای این‌که برای خودشان یک سرگرمی دست و پا کنند حیوانات ویا پرندگان را به جان هم می‌اندازند و خودشان به تماشایی آنها می‌نشینند.


نویسنده:سلطانی هروی

شما اولین دیدگاه را ثبت نمایید.

ثبت دیدگاه شما

afghantravel ad afghantravel ad