ولایت‌ پنجشیر


ولایت پنجشیر در شمال افغانستان واقع است. مرکز این ولایت شهر بازارک است. نجشیر به فاصله ۱۲۰ کیلومتری به طرف شمالشرق کابل در بین دو شاخه جنوبی هندوکش، از شمالشرق به جنوب غرب موازی به امتداد هندوکش واقع است و دره‌های فرعی آن از شمال به جنوب و از جنوب به شمال امتداد داشته وبه دره عمومی پنجشیر وصل می‌شود. در مورد نام پنجشیر دو نظر وجود دارد. اهالی پنجشیر معتقدند که در گذشته پنجشیر به کجکن معروف بوده‌است ولی در تمام آثار معتبر تاریخی و آثار منظوم و منثور قدما «پنجهیر» ضبط شده‌است.

نام ولایت: پنجشیر
مرکز ولایت: بازارک
ولسوالی ها: اَنابه، بازارک، پریان، خِنج، دَره، روخه، شُتُل
مساحت : 36100 کیلومتر مربع
جمعیت: 500000 نفر