ولایت‌ پکتیکا


ولایت پَکتیکا یکی از ۳۴ ولایت (استان) افغانستان است. مرکز این استان شهر شرن است.

نام ولایت: پکتیکا
مرکز ولایت: شَرَن
ولسوالی ها: اُرگون، اومَنه، بَرمَل، تَروُو، جانی‌خیل، دیله و خوشامند، زرغون‌شهر، زیروک، سرحوضه، سَروبی، شَرَن، گومَل، گیان، مَتاخان، نِکه، وازه‌خواه، وَرمَمی، یحیی‌خیل، یوسف‌خیل
مساحت : 193360 کیلومتر مربع
جمعیت: 8097720 نفر