ولایت‌ لوگر


لوگَر یکی از ولایت‌های افغانستان است. مرکز این ولایت شهر پل علم است. نام لوگر از کلمه لوگهر (درو گر) گرفته شده است. این محل در قدیم به نام سجاوند هم یاد می‌گردید. جمعیت این ولایت را ۵۵٪ پشتون‌ها و ۴۵٪ را تاجیک ها پارسی گویان تشکیل می‌دهند. پیشه مردم این ولایت زراعت و مالداری بوده. سیب آن در بازارهای کابل به عنوان نازک بدن مشهور بوده و دارای رودخانه خروشانی بنامی دریایی لوگر بوده که باعث رونق زراعت می‌گردد.

نام ولایت: لوگر
مرکز ولایت: پُلِ عَلَم
ولسوالی ها: اَزره، بَرَکی بَرَک، پُلِ عَلَم، چَرخ، خروار، خوشی، محمدآغه
مساحت : 39550 کیلومتر مربع
جمعیت: 3227040 نفر