مقالات و مطالعات گردشگری


Major Asian Wedding brides Secrets

hard anodized cookware brides. Where to find an Asian wife? While on the floor this content was about warfare and peace, it really is functioned to counter previous ...

ادامه

Albanian Brides… A fantastic Gift With regards to Friends

albanian brides. Three times earlier than wedding, the man of the house would bring his kinfolks to issue who should be invited to the marriage. Apart from the individuals who will make ...

ادامه

Halifax Radio Place Offering Dates With Submit

However , it is rather an advantage of your Czech girls, as practically nothing tastes as good as some thing you've made a whole lot of effort and hard ...

ادامه

افغانستان؛ بهشت کوهنوردان

بیش از 80 درصد مساحت افغانستان را رشته کوه‌های «هندوکش»، «کوه بابا»، «سیاه کوه»، «سفید کوه» و برخی کوه‌های دیگر شکل داده است. بیشتر کوه‌های افغانستان، در مرکز، شرق و شمال شرقی این کشور ...

ادامه
ولایت تخار ولسوالی دشت قلعه

آی‌خانم؛ شهر یونانی در شمال‌شرق افغانستان

در سال ۱۹۶۱ محمد ظاهرشاه، شاه افغانستان، برای شکار در ولایت تخار در شمال‌شرق افغانستان به سر می‌برد. در جریان همین سفر بود که او به بقایای یک سکونت‌گاه باستانی برخورد. سه سال ...

ادامه